רישיון לשימוש בקנאביס רפואי ומרשמים

רשיון קנאביס

בישראל מוגדר הקנאביס כסם מסוכן והשימוש בו למטרות רפואיות דורש רישיון שניתן באישור ובפיקוח של משרד הבריאות.

אישור לשימוש הקנאביס ניתן באמצעות מרשם רפואי, בהמלצת רופא מומחה, וברוב המקרים לאחר קבלת אישור של משרד הבריאות כאשר כל רופא מומחה בתחומו יכול לפנות בבקשה לקבלת רישיון עבור מטופל על ידי טופס מקוון המצוי באתר משרד הבריאות, ובמידה והיחידה לקנאביס רפואי במשרד (יק"ר) מאשרת את הבקשה – מונפק לחולה רישיון לשימוש בקנאביס רפואי.

רק רופא בעל תואר "מומחה" בתחום המחלה בגינה מומלץ הטיפול בקנאביס, רשאי להגיש בקשה ליק"ר למתן רישיון.
על הרופא לעבוד במוסד ציבורי כמו בית חולים, לרבות מרפאת חוץ של בית חולים או מרפאה מקצועית מרכזית של קופת חולים, וההמלצה תינתן רק עבור מטופל שמקבל טיפול או נמצא במעקב במוסד בו מועסק הרופא.

ככלל, רישיון לשימוש בקנאביס רפואי לא יינתן אלא לאחר מיצוי הטיפולים המקובלים ובהתוויה מוכרת בלבד, כאשר יכללו בבקשה פרטי המטופל, האבחנות והתרופות הקבועות שהמטופל נוטל ותרופות שנטל בעבר.

חזקה ושימוש בקנאביס רפואי

 1. קבלת המלצה של רופא מטפל מומחה: את ההמלצה, מעביר הרופא המומחה לרופא "מנהל" בעל סמכות להנפיק רישיון שימוש בקנאביס רפואי שבודק את ההמלצה ורשאי להנפיק רישיון תקופתי לסוג מסוים של מוצר על פי הבעיה הרפואית. (רשימת ההתוויות המוכרות מפורטת באתר היקר)
 2. פניה ישירה לרופא המוסמך על-ידי היק"ר להנפיק רישיון במעמד הביקור של המטופל אצלו :
  (באתר היק"ר מפורסמת רשימה של רופאים בעלי סמכות זו ). חשוב להדגיש כי רופאים אלו מורשים להנפיק רישיונות במסגרת הרפואה הציבורית בלבד ואינם מורשים להנפיק רישיונות בביקור פרטי או במסגרת שר"פ.

ניתן לפנות ישירות אלינו לצורך העברת פרטים ותיאום עם רופאים מוסמכים להנפקת רישיון מתאים בתהליך מהיר.

הרישיון לקנאביס רפואי בישראל ניתן לרוב תחילה למינון של 20 גרם שימוש חודשי, ובהמשך עשויה הכמות לעלות ולהגיע עד ל-50 גרם ואף מעבר לכך, כאשר לפי הנתונים המינון החודשי הממוצע הוא כ-35 גרם למטופל לחודש.

ככלל, רישיונות ו/או מרשמים להחזקה ושימוש בקנאביס לצרכים רפואיים קובעים בגוף הרישיון ו/או המרשם, את הכמות האבסולוטית (בגרם) של מוצרי הקנאביס שניתן לרכוש, את סוגם ואת ריכוז החומרים הפעילים בהם.

סוג: יצוין סוג המוצר (תפרחת / שמן)

ריכוז חומרים פעילים :בגוף רישיון השימוש ו/או המרשם, ישנה חלוקה של המרשם לרמות ריכוז שונות של קנבינואידים   (THC/CBD/CBN)

משפחה: (Sativa/Indica) עבור כל רמת ריכוז שונה של קנבינואידים ניתן לקבל מרשם לקנאביס מסוג Indica או קנאביס מסוג ,Sativa ולעתים נרשם גם שילוב ביניהם –  Blend

כמות: ליד כל שורה המפרטת רמת ריכוז מסויימת וסוג מסוים, מצוינת הכמות.

כך, לצורך המחשה – מרשם ו/או רישיון של 30 גרם סה"כ יכול ויהיה מחולק באופן הבא:

 • 10 ג' תפרחת ברמת T-20/C-4 מסוג INDICA
 • 10 ג' תפרחת ברמת T-20/C-4 מסוג SATIVA
 • 10 ג' תפרחת ברמת T-15/C-3 מסוג BLEND

על מנת לרכוש קנאביס רפואי בבית מרקחת מוסמך, על המטופל להציג את המסמכים הבאים:

 • תעודה מזהה רשמית בתוקף (תעודת זהות מקורית ו/או דרכון ישראלי ו/או רישיון נהיגה ישראלי)
 • רישיון להחזקה ושימוש בקנאביס לצרכים רפואיים
 • מרשם אישור מסירה למוצרי קנאביס("Medical Grade") בתוקף
 • פרטי הרישיון/המרשם מתועדים גם במערכת המידע של משרד הבריאות, ועל בית המרקחת החובה לוודא התאמה בין המסמכים שנמסרו לו על ידי המטופל לנתונים המופיעים במאגרי המידע של היק"ר, ובמקרה של סתירה, הנתונים הרשומים במאגר המידע של היק"ר הם הקובעים ומחייבים לצורך מכירת מוצרי הקנאביס על ידי בית המרקחת.

ניתן גם להעביר את המסמכים לבית המרקחת דרך האתר. לחץ כאן להסבר.