האזהרות וההגבלות הכלליות לשימוש בקנאביס רפואי (מבלי למצות)

 • מוצר קנאביס מוגדר כסם מסוכן ולכן השימוש בו הינו לצרכים רפואיים בלבד.
 • לפי תנאי משרד הבריאות מותר השימוש בקנאביס בכתובת המצוינת על גבי הרישיון או בהתאםלתקנה של משרד הבריאות המגדירה את אזורי השימוש המותרים.
 • כאשר נמצא המטופל תחת השפעת הקנאביס הוא אינו רשאי לבצע פעולות הדורשות ריכוז רב כמו, לדוגמא, הפעלת ציוד מכני כבד או נהיגה.
 • חובה לשמור מוצרי קנאביס במקום סגור שהוא מחוץ להישג ידם של ילדים.
 • במקרה של נטילת מנת יתר של קנאביס לסוגיו יש לפנות מידית למיון בבית חולים ולהביא את אריזת המוצר.
 • אין ליטול מוצר קנאביס בחושך.
 • חל איסור מוחלט על שימוש בסם מסוכן בנוכחות קטינים.
 • חל איסור מוחלט על שימוש בסם מסוכן בפומבי.
 • אין להוציא סם מסוכן או מוצריו מישראל אלא באישור מפורש ממשרד הבריאות .
 • אין לעבור על המנה המומלצת של קנאביס על פי המרשם שהונפק למטופל והוראת הרופא.
 • אין להעביר מוצר קנאביס לאדם אחר, והעברתו מהווה סחר בסמים אשר עלול להביא לרישום פלילי ואיבוד רישיון לחולה.
 • בשימוש במוצרי קנאביס לעישון, יש לנקוט באמצעי זהירות מאש.
 • כל מוצר מיועד לצריכה באופן הצריכה המתאים לו, ואין לחרוג משימוש מדוייק ומומלץ. לדוגמא: אין לבלוע תפרחת וכדומה.
 • חל איסור מוחלט על נהיגה בתקופת שימוש במוצרי קנאביס. מחקרים קובעים כי לחומרים הפעילים בקנאביס השפעה על זמני תגובה וקשב של הערכת זמנים ושל מרחקים ותפיסה מרחבית. תקנות התעבורה בישראל (סמים שאינם נחשבים סמים מסוכנים) תשע"ח  2018 קובעות כי בכל מקרה אסור לנהוג תחת השפעת הקנאביס.
 • שתיית משקאות אלכוהוליים בזמן הטיפול עלולה להגביר השפעות שונות ובלתי רצויות של קנאביס רפואי, ולפיכך מומלץ להימנע לגמרי ממשקאות אלכוהוליים בתחילת הטיפול ובתקופת איזון מינונים.
 • מומלץ לא להוסיף לתוכן מוצר קנאביס תוספות חומר אחר (כגון טבק) כדי לא לפגוע ביעילות רפואית של טיפול.